Home

About G.C.S.

School Information

Educational Programmes

Student Activities

Subjects

Contact

Irish
Course Outline
  1. Prós agus Filiócht ainmithe
  2. Filíocht breise/dráma/dírbheathnais
  3. Labhairt na teanga
  4. Scríobh na teanga - aistí, scéalta, litreacha
  5. Irisí, suíomhanna idirlíon, dlúth dioscaí, dramaí, tráth na ceist, céilithe
  6. Gramadach go formiúil agus go néamh fhoiriúil

 

Assessment

Ard Teistiméarach:   Páipeár 1 - 100 marks = 16.7%

Páipeár 2 - 200 marks = 33.3%

Scrúdú Béil - 240 marks = 40%

Cluastuiscint - 60 marks = 10%

 

 

Glenamaddy Community School, Church Street, Glenamaddy, Via Castlerea, Co. Galway, F45KF50 

 

Telephone +353(0)94 9659315 | Fax +353(0)94 9659354 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

RCN: 20149543